Skip to content
Skip Start

资讯科技

   印刷服务

 

PaperCut 印刷收费

A4 黑白:

  1 印刷积分 / 页                      

A4 彩色:

  7 印刷积分 / 页

A3 黑白: 

  2 印刷积分 / 页

A3 彩色: 14 印刷积分 / 页

* 每年为学生提供700个免费印刷积分

* 每张额外印刷劵面值三十元 (相等于100张A4黑白页)

未使用的打印配额将累积至下一学年


八达通印刷收费

A4 黑白:

$0.3 / 页                                   

A4 彩色:

$2.0 / 页

A3 黑白: 

$0.6 / 页

A3 彩色: $4.0 / 页